Umowa o pracę w Norwegii

Rozmowa o prace w Norwegii, kurs norweskiego

Wielu z Was wyjeżdża do Norwegii w celach zawodowych. Kiedy już w końcu znajdziecie wymarzoną pracę, nadchodzi bardzo ważny moment – podpisanie umowy. Na co warto zwrócić uwagę i jak poradzić sobie z językiem? Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdziecie w tym wpisie.  

Najważniejsze elementy umowy o pracę

Umowę o pracę (en arbeidsavtale/en kontrakt) w Norwegii powinno zawrzeć się jak najszybciej, najpóźniej przed upływem miesiąca, w którym rozpoczęto pracę. Jest ona oparta o norweski Kodeks pracy – arbeidsmiljøloven i musi zawierać następujące informacje:

 • Imię (et navn) i nazwisko (et etternavn) pracownika (en arbeidstaker) i pracodawcy (en arbeidsgiver) lub po prostu nazwa działalności (en virksomhet),
 • Miejsce pracy (en arbeidsplass),
 • Nazwa stanowiska (en stillingstittel) oraz zakres obowiązków (arbeidsoppgaver),
 • Informacje o ewentualnej umowie zbiorowej (en tariffavtale),
 • Datę rozpoczęcia (en startdato) oraz, jeżeli umowa zawarta jest na czas określony, (en tidsbestemt arbeidskontrakt) – oczekiwaną długość zatrudnienia (forventet ansettelsestid/arbeidsforholdets varighet),
 • Jeżeli dotyczy, także informacje o ewentualnym okresie próbnym (en prøvetid), takie jak jego długość (prøvetidens lengde), okres wypowiedzenia podczas okresu próbnego (oppsigelsesfrist i prøvetiden) oraz informacje o jego ewentualnym przedłużeniu (en forlengelse av prøvetid),
 • Okres wypowiedzenia (en oppsigelsestid), zarówno ze strony pracownika, jak i pracodawcy,
 • Forma zatrudnienia (en ansettelsesform) np. praca stała (fast jobb) lub tymczasowa (midlertidig) taka jak zastępstwo (en vikariat),
 • Informacje dotyczące wymiaru godzin w ciągu tygodnia (ukentlig arbeidstid) oraz w ciągu dnia (daglig arbeidstid),
 • Kwestie dotyczące wynagrodzenia (en lønn) godzinowego lub miesięcznego (lønn per time/måned), sposób wypłacenia wynagrodzenia (en utbetalingsmåte) oraz umówiony czas przekazania wynagrodzenia (et utbetalingstidspunkt). Umowa powinna także zawierać informacje na temat dodatku nadgodzinowego (et overtidstillegg), weekendowego (et helgetillegg), nocnego (et nattillegg),
 • Informacje dotyczące urlopu (en ferie) oraz wynagrodzenia urlopowego (feriepenger). Feriepenger to pieniądze wypłacane “na wakacje” od pracodawcy, zazwyczaj około czerwca lub lipca na podstawie zarobków w poprzednim roku podatkowym,
 • Ewentualnie inne informacje (andre opplysninger), jeżeli są istotne,
 • Podpisy (underskrifter) oraz datę zawarcia (en dato).

Zainteresował Cię temat? Przeczytaj nasz wpis Rozmowa o pracę w Norwegii

Standardowa umowa o pracę w Norwegii

Norweska Inspekcja Pracy (Arbeidstilsynet)  przygotowała wzór standardowej umowy:  https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/arbeidsavtale/maler-for-arbeidsavtaler/

Zwolnienie chorobowe w Norwegii

W przypadku choroby przysługuje nam oczywiście świadczenie chorobowe (sykepenger), które przez pierwsze 16 dni kalendarzowych wypłacane jest przez pracodawcę, następnie zaś przez NAV. Pracownikowi przysługuje także egenmelding – samodzielne zwolnienie do 3 dni w przypadku nagłej choroby lub choroby dziecka do lat 12. Jest ono w 100% płatne, a jego limit to 24 dni w ciągu roku kalendarzowego. 

Umowa o pracę to ważny dokument, zawiera bowiem zarówno nasze prawa jak i obowiązki, których musimy przestrzegać. Pamiętajcie więc o jej dokładnym przeczytaniu i poproszeniu o pomoc w przetłumaczeniu czy dodatkowe wyjaśnienie w razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem!